Sztuka

Na terenie Dworu w Tomaszowicach jest wiele miejsc, w których nasi goście mogą podziwiać rzeźby, obrazy i witraże znanych artystów. Pasją właścicieli dworu jest sztuka. Jako uznani mecenasi kultury stworzyli w Dworze w Tomaszowicach miejsce spotkań artystów, którzy mają okazję pokazać swoją twórczość szerokiej publiczności.

Dwór w Tomaszowicach

Krakowska 68
32-085 Tomaszowice

© 2024
Dwór w Tomaszowicach