Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

I. Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest - FIRMA ZIYADA ZIYAD RAOOF prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą hotel Dwór w Tomaszowicach z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13.

II. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

IV. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi hotelowej.

V. Dane zbieramy podczas :
- procesu rezerwacji przez stronę internetową
- procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w hotelu
Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com , HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.

VI. Zbieramy następujące dane:

Podczas rezerwacji przez stronę internetową istnieje możliwość założenia konta Klienta lub założenia jednorazowej rezerwacji.

 1. Przy zakładaniu konta na stronie hotelu, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, oraz podaje następujące dane:
  a. Imię i Nazwisko
  b. Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
  c. Numer telefonu
  d. Adres e-mail
  Wyżej wymienione dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do konta:
  - Przy jednorazowej rezerwacji wykonywanej przez stronę internetową, zakres zbieranych danych jest taki sam jak podczas zakładania konta, powiększony dodatkowo o kraj zamieszkania.
 2. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane :
  a. Imię i Nazwisko;
  b. Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
  c. Numer telefonu;
  d. Adres e-mail;
  e. Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
  f. Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
  g. Nr dokumentu tożsamości.
 3. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata klimatyczna).
 4. Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje ( adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

VII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

 1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.
 2. Obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
  o tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.
 3. Obsługi pobytu Klienta w hotelu:
  o monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.)
  o zarządzanie dostępem do pokoi,
  o wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).
 4. Poprawy obsługi hotelowej, a szczególnie:
  - o przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta,
  - o lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów,
  - o dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientowi,
  - o informowanie Klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach hotelu.
 5. Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po:
  - o obsługa programu lojalnościowego,
  - o operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Klienta – w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości,
  - o tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości,
  - o zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową stronę hotelu lub rezerwuje hotel,
  - o wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych i hotelowych, a także telefoniczny kontakt z Klientem,
  - o obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia,
  - o branie pod uwagę prawa do sprzeciwu.
 6. Poprawa usług hotelu, a w szczególności:
  - o obsługi skarg i zażaleń,
  - o oferowanie Klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych hotelu w tym:
  - o poprawy nawigacji,
  - o wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.
 8. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

VIII. Dostęp do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy hotelu, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Hotel Dwór w Tomaszowicach podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

X. Kiedy Klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.

XI. Klientom hotelu Dwór w Tomaszowicach prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

XII. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

XIII. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

XIV. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XV. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej recepcja@dwor.pl

XVI. Polityka Cookies Nie Dotyczy
XVII. Zmiany w polityce prywatności hotelu Dwór w Tomaszowicach.
Hotel Dwór w Tomaszowicach rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018r.


REGULAMIN OBIEKTU

 Dyrekcja Dworu w Tomaszowichach (dalej jako „Obiekt” lub „Hotel”) będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu.

§ 1

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz.12:00 dnia następnego.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Hotelu powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Gość hotelowy obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby odwiedzające, niezrejestrowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji Obiektu.
 4. Dwór w Tomaszowicach może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Obiekcie.

§ 4

 1. Za wynajęte pokoje oraz zamówione posiłki należy się opłata zgodna z cennikiem.
 2. Opłata za świadczone usługi pobierana jest z góry.

§ 5

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

§ 6

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. Udzielenie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych.
 2. Budzenie o oznaczonej godzinie.

§ 7

 1. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym.
 2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa jest uregulowania w przepisach powszechnie obowiązujących, tj. w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Parking na terenie Obiektu jest niestrzeżony.

§ 9

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obsługa Obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających Go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności Hotelu.

§ 11

Przedmioty pozostawione w pokojach lub znalezione na terenie Obiektu będą przechowywane zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Przedmioty łatwopsujące się, żywność – będą niezwłocznie wyrzucane,
 2. Przedmioty będące kosztownościami, papierami wartościowymi, pieniędzmi, przedmiotami o wartości artystycznej lub naukowej będą przechowywane w sejfie lub innym bezpiecznym miejscu a po 3 dniach przekazywane do Lokalnego biura Rzeczy Znalezionych, przy ul.Wielickiej 28.
 3. Pozostałe przedmioty zostaną zarejestrowane i przechowane przez okres 6 miesięcy, po czym w przypadku przedmiotów o wartości do 20 PLN zostaną komisyjnie zniszczone, a przedmioty o większej wartości zostaną przekazane na cele charytatywne.
 4. W przypadku, jeśli po rzeczy zagubione/pozostawione zgłosi się właściciel, zostaną one przesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy.
 5. Obiekt nie kontaktuje się z prawdopodobnymi właścicielami przedmiotów jako pierwszy.

§ 12

Dane osobowe:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma „ZIYADA” Ziyad Raoof i spółka s.j. ul. Jodłowa 13, 30-251 Kraków;

Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie internetowej Obiektu – www.dwor.pl oraz udostępnionej do wglądu w recepcji Obiektu.

§ 13

W obiekcie, w jego częściach wspólnych, a w szczególności w Restauracji oraz Pokojach Gościnnych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za każde stwierdzone naruszenie tego zakazu będzie pobierana opłata karna
w wysokości 500 PLN.

§ 14

W Obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości Obiektu. Dane z monitoringu są przechowywane zasadniczo przez okres 30 dni (dłużej jeśli stanowią dowód w postępowaniu). Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

 

Dyrekcja Dworu w Tomaszowicach


Dwór w Tomaszowicach

Krakowska 68
32-085 Tomaszowice

© 2024
Dwór w Tomaszowicach