ZR hotele i restauracje w zabytkach

Sieć ZR hotele i restauracje w zabytkach istnieje od 1990roku i świętujemy właśnie 25 lat istnienia. Właścicielem sieci jest Pan Ziyad Raoof*

Celem nadrzędnym firmy jest stały rozwój w zakresie kompleksowej obsługi konferencji i szkoleń, przyjęć i bankietów zarówno dla grup zorganizowanych jak i klientów indywidualnych oraz aktywne wspieranie twórczości artystycznej. Istotnym elementem unikalnej oferty sieci jest autentyzm zabytkowych obiektów.

W skład sieci wchodzą :

  • Dwór w Tomaszowicach (pod Krakowem)
  • Restauracja i kawiarnia U Ziyada na Zamku w Przegorzałach (Kraków)
  • Jagiellonka Lunch Bar (Kraków)
  • Pałac w Bobrku - park dialogu (w renowacji) - pod Oświęcimiem
  • Zespół pałacowo-parkowy w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

HISTORIA DWORU W TOMASZOWICACH

DWÓR W TOMASZOWICACH, zabytkowy XIX-wieczny zespół dworsko-parkowy usytuowany u wrót Krakowa, jedna z najbardziej zaawansowanych i spektakularnych inwestycji sieci ZR Hotele i Restauracje w zabytkach.

Zespół dworsko-parkowy w Tomaszowicach, położony na 10-hektarowym terenie, wpisany do rejestru zabytków i otoczony opieką konserwatora, został zakupiony w roku 1996. Najcenniejszą jego częścią jest klasycystyczny dwór szlachecki z początku XIX wieku oraz otaczający go stuletni park i folwark. Przez 50 lat ubiegłego wieku zespół należał do Skarbu Państwa. Utworzono w nim Państwowe Gospodarstwo Rolne. W samym dworze powstały wówczas pomieszczenia biurowe i mieszkalne, natomiast w folwarku prowadzono tucz trzody chlewnej. W konsekwencji cały teren został w trakcie kilku lat działalności gospodarstwa bestialsko zdewastowany. Zabytkowy ogród popadł w zaniedbanie, a „salon parkowy” został w dużym stopniu zniszczony. W małej części zachował się ogród kwaterowy, resztę przeznaczono pod zabudowę i drogę. Doprowadziło to do całkowitej degradacji układu przestrzennego zespołu dworsko-parkowego. W latach 90. ubiegłego wieku dzięki zmianie ustroju gospodarczego oraz na skutek bankructwa tuczarni, prawowici właściciele odzyskali swój majątek, który został następnie przez nich sprzedany obecnemu właścicielowi – Ziyadowi Raoof.

Dokonując tego zakupu, brano pod uwagę jego korzystną lokalizację, wartość historyczną i zabytkową oraz wysoki potencjał do wykorzystania w celu stworzenia kompleksowego centrum konferencyjno-rekreacyjnego i wzbogacenia go o działalność kulturalno-artystyczną.

W latach 1997–2000 prowadzono intensywne prace remontowo-budowlane pod ścisłym nadzorem Małopolskiego Inspektora Ochrony Zabytków w celu odrestaurowania dworu oraz całego zespołu. Przeprowadzona została rekultywacja terenu, aby usunąć szkody z powodu prowadzenia tuczarni, a w tym zlikwidowano silosy i zbiorniki na gnojówkę. Remont objął budowę oczyszczalni ścieków, kotłowni, budowę podziemnej sieci energetycznej, osuszanie budynku dworu i pozostałych obiektów oraz podbijanie fundamentów. Jesienią 2000 roku na terenie odrestaurowanych i gustownie urządzonych zabudowań przydworskich zainaugurowano działalność Krakowskiego Centrum Konferencyjnego DWÓR W TOMASZOWICACH: trzygwiazdkowego hotelu, sal konferencyjnych, restauracji.

W 2001 roku oddano do użytku kolejny samodzielny obiekt – zabytkowy SPICHLERZ, w którym znajduje się restauracja w stylu wiejskiej gospody oraz kilka sal konferencyjnych.

Dwa lata później zakończyła się adaptacja dużego budynku gospodarczego (magazyn pasz) na ORANŻERIĘ. Obiekt ten o powierzchni 400 m kw. przeznaczono na organizację bankietów i przyjęć. Pracom konserwatorsko-budowlanym towarzyszyła rekultywacja kwaterowego ogrodu oraz rewitalizacja zabytkowego parku, przywrócono dawną historyczną postać poprzez nowe nasadzenia i pielęgnację istniejącego drzewostanu.
W 2007 roku oddano kolejny obiekt wielofunkcyjny o powierzchni 700 m2: GALERIĘ PANORAMA, przeznaczoną na organizację wystaw, bankietów i przyjęć, w której jednorazowo można pomieścić do 700 osób.

Obecnie DWÓR W TOMASZOWICACH funkcjonuje jako prężny ośrodek konferencyjny z pełnym zapleczem hotelowo-gastronomicznym, ceniony jako miejsce organizacji przyjęć okazjonalnych i dużych bankietów. Stał się też miejscem często i licznie odwiedzanym, nie tylko przez klientów biznesowych, ale także przez turystów.

W najbliższej przyszłości, w halach dawnych tuczarni planuje się budowę centrum wystawienniczo-targowego oraz nowego hotelu z salami konferencyjnymi, z zapleczem rekreacyjnym i rozrywkowym oraz basenem
i kompleksem SPA & Wellness.

GOŚCIE

Dzięki prężnej działalności Krakowskiego Centrum Konferencyjnego, podkrakowskie Tomaszowice są dzisiaj miejscem do którego przybywają najwyższe osobistości świata: głowy państw, przedstawiciele międzynarodowych organizacji i Kościoła, artyści, milośnicy sztuki, pracownicy korporacji oraz małych firm.

Gościli u nas m. in. Lech Wałęsa, Pezydent Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk, prof. Władysław Bartoszewski, Biskup prof. Tadeusz Pieronek, Kardynał dr Stanisław Dziwisz, Prof. Leszek Balcerowicz, Bogdan Zdrojewski, Waldemar Pawlak, Kard. Angelo Sodano, prof. Jerzy Buzek.

Tradycją stały się już wrześniowe, międzynarodowe konferencje z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej". Wtedy, ta mała podkrakowska miejscowość na kilka dni staje się „kulturalnym centrum Europy”, miejscem pytań i odpowiedzi
na problemy natury ekonomicznej, politycznej, kulturowej, a nawet militarnej, które pojawiają się przed jednoczącą się Europą.

*Pan Ziyad Raoof jest pełnomocnikiem Rządu Kurdyjskiego w Polsce.